Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - EFS RPO 2014-2020
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Aktualności

Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków:

 • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

 • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

 • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

 • mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.  

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

W roku akademickim 2019/2020 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.


Informacja o wynikach rozstrzygnięcia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,      Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna , Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2019-2020

Informacja...


Rehabilitacyjne rowerki we Wschowie

We Wschowie można już korzystać z bezpłatnej wypożyczalni

3-kołowych rowerów rehabilitacyjnych. Organizatorem wypożyczalni jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 we Wschowie, telefon kontaktowy 65 547 69 22.

W wypożyczalni do dyspozycji jest cześć rowerów dostępnych w trzech rozmiarach - dla najmłodszych, dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Każdy może cieszyć się z komfortowej jazdy, ponieważ pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową. Wytrzymała i stabilna konstrukcja oraz dwa tylne koła umożliwiają wygodną jazdę. Dodatkowymi udogodnieniami się pojemny koszyk na zakupy lub niewielki bagaż oraz obniżona rama, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie.

Wypożyczenie roweru jest możliwe po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu osobistego. Działanie placówki opiera się na zasadzie wypożyczania sprzętu na określony czas. Wypożyczalnia we Wschowie jest czynna w dni robocze od godziny 10.00 do 15.00.

Wypożyczalnia Wschowa

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Tadeusza Kościuszki 25

67-400 Wschowa

tel. 65 547 69 22


PCPR we Wschowie otrzymało dofinansowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu „Aktywnie bez przemocy”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Pogadanki profilaktyczne

2. Piknik profilaktyczny „W sporcie dużo mocy bez przemocy”.

Projekt jest kontynuacją kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pn. „Razem przeciw przemocy” realizowanej w 2018r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Informacja..


LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków


Otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna , Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2019-2020

Ogłoszenie o naborze na partnera...

Załącznik nr 1 - oferta współpracy


Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie wschowskimINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.2.2018 z dnia 01.04.2019r. na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Informacja...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego".

Zapytanie ofertowe...

Załącznik..


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3...


SUKCES  UCZESTNIKA  WTZ

 

Uczestnik WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek” we Wschowie dnia 23.03.2019r., wziął udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany mikrofon” w Gliwicach.

Konkurs zorganizowany został przez Fundację Rytm Gliwice przy wsparciu Urzędu Miasta Gliwice.

Występ okazał się dużym sukcesem. Nasz wokalista zakwalifikował się do wielkiego finału, który odbędzie się  19.10.2019r.

Kacper od niedawna jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wcześniej uczęszczał do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, gdzie w klasie gimnazjalnej jego talent wokalny odkryła nauczycielka muzyki pani Joanna Pawłowska. Do dziś pani Asia ma piecze nad zdolnościami Kacpra. Poświęca swój czas na ćwiczenie i doskonalenie jego umiejętności.

Uczestnik ma na koncie kilka znaczących sukcesów osiągniętych na lokalnych festiwalach i konkursach muzycznych.

Jesteśmy dumni, że tym razem reprezentował nasz warsztat na Ogólnopolskim Festiwalu Osób z Niepełnosprawnościami w Gliwicach

Życzymy mu dalszych sukcesów i trzymamy kciuki za powodzenie w październikowym finale.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2019 z dnia 18.02.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na organizację wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego osiągnięte wskaźniki i efekty  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja...


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 18 - 24 lutego 2019r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest  zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw  oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. W tych dniach, w siedzibie Sądu Rejonowego we Wschowie ul. Plac Kosynierów 1C, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i  informacji udzielanych przez asystentów sędziów i kuratorów zawodowych, którzy będą pełnić dyżury:

Harmonogram dyżurów...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2019

Postępowanie na Organizacja wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 25.02.2019r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...

Informacja do Wykonawców..


UWAGA !!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie uprzejmie informuje, że zostaną uruchomione dyżury dla mieszkańców powiatu wschowskiego  w sprawach orzekania o niepełnosprawności

 

Dyżur pełniony będzie w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (począwszy od 5 marca) w Centrum Medycznym NZOZ we Wschowie przy ul. Zielony Rynek 7. W wyznaczonym dniu pracownik Powiatowego Zespołu (...) w Nowej Soli będzie udzielał informacji osobom zainteresowanym w pokoju nr 26 na II piętrze Centrum Medycznego, w godzinach 9.00 - 13.00

 

W trakcie dyżuru udzielane będą informacje dotyczące procedury orzekania o niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z orzeczenia, a osoby zainteresowane będą mogły pobrać lub złożyć wymagane wnioski, jak również odebrać dokumenty poświadczające nabyte uprawnienia, tj. legitymacje osób niepełnosprawnych lub karty parkingowe.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.4.2019 z dnia 06.02.2019r.na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2019 z dnia 04.02.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania na wyjazd edukacyjno - integracyjny pn. "Zdobywamy wiedzę i kulturę" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.3.2019 z dnia 22.01.2019r. (zmiany z dnia 28.01.2019r.) o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego oznakowanych  logotypami materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja..BEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

            Na terenie Powiatu Wschowskiego począwszy od stycznia 2019r. działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa, II piętro, pokój nr 206 i czynny jest w każdy wtorek w godzinach 14.30- 18.30.

         Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, który realizuje zadania Ministerstwa Sprawiedliwości związane z pomocą osobom pokrzywdzonym, ich rodzinom oraz świadkom i ich rodzinom.

W ramach działalności lokalnego punktu świadczona jest pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna w różnej formie.

Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwem m.in.:

 • uszkodzenia ciała,

 • bójka lub pobicie,

 • wypadek komunikacyjny,

 • groźby karalne,

 • gwałt,

 • inne przeciwko wolności seksualnej,

 • przemoc w rodzinie,

 • niealimentacja,

 • kradzież,

 • rozbój,

 • oszustwo,

 • uszkodzenie mienia,

 • inne.

         Osoby potrzebujące wsparcia w w/w zakresie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR we Wschowie pod nr tel. 65 540 17 58.

Całodobowy dyżur telefoniczny:  667 351 095

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2019

Postępowanie na Wyjazd edukacyjno - integracyjny pn.  "Zdobywamy wiedzę i kulturę"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 11.02.2019r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...

Załącznik nr 5...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.1.2019 z dnia 24.01.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na Wyjazd edukacyjno - integracyjny pn. "Zdobywamy wiedzę i kulturę" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja..


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2019

Postępowanie na Wyjazd edukacyjno - integracyjny pn.  "Zdobywamy wiedzę i kulturę"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 31.01.2019r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...

Załącznik nr 5...

Informacja dla Wykonawców...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.2.2019 z dnia 08.01.2019r. na warsztaty z obsługi komputera pn. "E - obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA STANOWISKO "KOORDYNATORA PROJEKTU"
pn. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku postępowania ofertowego dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
UL. Okrężna 21, 67-200 GŁOGÓW

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 roku, znak: PCPR.72.1.1.2019, wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów. Fundacja złożyła ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Poprawne zapytanie ofertowe...

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WARSZTATY Z OBSŁUGI KOMPUTERA PN. "E-OBYWATEL" W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na warsztaty z obsługi komputera pn. "E- obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...

Załącznik nr 5...


INFORMACJA O SPOTKANIACH GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Szanowni Państwo ! 

 Serdecznie zapraszamy na spotkania grupy wsparcia organizowanej dla rodziców zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 11.00 (trwają około 2 godzin) i są prowadzone przez psychologa (miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, pokój 313).

Celem działalności grupy wsparcia jest:

- pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami,

- nawiązanie kontaktu z innymi rodzinami zastępczymi,

- udzielanie wsparcia emocjonalnego,

- wymiana użytecznych informacji,

- dzielenie się doświadczeniem,

- dostarczanie atmosfery akceptacji.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w grupie wsparcia.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 65 540 89 55


ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na stanowisko Koordynatora projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr3...


Podsumowanie realizacji kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pt. "Razem przeciw przemocy"

20 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pt. "Razem przeciw przemocy"


W wigilię Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieczynne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie odpracowało 

 24 grudnia br. w sobotę, 8 grudnia br.

Przepraszamy za ewentualne  niedogodności.


"Rodzinne spotkanie z Mikołajem" 

W dniu 15 grudnia 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało wydarzenie pn. „Rodzinne spotkanie z Mikołajem” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

więcej...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.9.2018 z dnia 03.12.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania organizacja wydarzenia pn. "Rodzinne spotkanie z Mikołajem" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dzień 24.12.br. będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W zamian Centrum będzie czynne w sobotę 08.12.br. w godzinach od 7.00 do 16.00. SZKOLENIE KADRY  "PRZEMOC W RODZINIE - OD DIAGNOZY PO POMOC"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 30.11.2018r. w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowało szkolenie nt. „Przemoc w rodzinie - od diagnozy po poMoc”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników instytucji pomocy społecznej, oświaty, sądu, policji i służby zdrowia. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji kadry w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie prowadziła Pani Krystyna Miklas – psycholog, pedagog, trener grupowy, certyfikowany przez PTP interwent kryzysowy, od wielu lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, począwszy od diagnozy po interwencję i pomoc.


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.9.2018

Postępowanie na organizację wydarzenia pn.  "Rodzinne spotkanie z Mikołajem"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 10.12.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.8.2018 z dnia 20.11.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Organizacja wydarzenia pn. "Rodzinne spotkanie z Mikołajem" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja..


INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że     w dniach 21.12.2018r. do 31.12.2018r. z powodu remontu winda będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Warsztaty dla rodziców

nt. „ Wychowanie bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza na warsztaty dla rodziców nt. „Wychowanie bez przemocy” prowadzone przez psychologa, które odbędą się w dniu 29.11.2018r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do dnia 28.11.2017r. do godz.15.00 pod nr telefonu: 65 5401758


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.8.2018

Postępowanie na organizację wydarzenia pn.  "Rodzinne spotkanie z Mikołajem"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 28.11.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.7.2018 z dnia 31.10.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania Warsztaty pn. "Dzień z rodziną" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


Dyżury specjalistów w PCPR we Wschowie

W ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” w listopadzie bieżącego roku odbędą się  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie popołudniowe dyżury specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w związku z przemocą w rodzinie.

Porady będą udzielane bezpłatnie w siedzibie PCPR we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (III piętro) w godzinach od 15.30 do 17.30 w następujących terminach:

Psycholog: 13 , 20 i 27 listopad  (pokój  nr 313)

Prawnik: 7 i 28 listopad  (pokój nr 313)

Pracownik socjalny: 7, 13, 20, 27 i 28 listopad  (pokój  nr 310)

Z pomocy specjalistów można również skorzystać telefonicznie w podanych wyżej terminach i godzinach, dzwoniąc pod numer: 65 540 89 55.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy pracownika socjalnego lub poradnictwa psychologicznego w godzinach pracy PCPR zapraszamy do odwiedzenia Punktu Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, działającego przy PCPR we Wschowie, tel. 65 540 89 55.

Doświadczasz przemocy ze strony najbliższych? Potrzebujesz rozmowy, wsparcia  psychologicznego,  bezpłatnej porady prawnej 

NIE CZEKAJ, ZRÓB PIERWSZY KROK,  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.7.2018

Postępowanie pn.  Warsztaty "Droga do samodzielności"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 07.11.2018r. do godziny 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.8.2018 z dnia 09.10.2018r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


INFORMACJA O SPOTKANIACH GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy na reaktywację grup wsparcia psychologicznego dla rodziców zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu, pierwsze spotkanie zaplanowano na dzień 05.11.2018r. od godz.11.00 do godz.12.00.

(miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, pokój 313).

        Celem działalności grupy jest wspieranie Państwa w bieżących problemach związanych z opieką nad podopiecznymi oraz dostarczenie Państwu odprężenia psychicznego poprzez korzystanie ze wskazań psychologa oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w planowanych spotkaniach.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 65 540 89 55


Konkurs plastyczny pt. "Przemocy  w rodzinie mówię NIE" rozstrzygnięty

 

W dniu 16.10.2018r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE". Konkurs był organizowany dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach prowadzonej kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pn. "Razem przeciw przemocy", współfinansowanej ze środków MRPiPS.

 

Komisja Konkursowa w trzech kategoriach wiekowych wyróżniła prace następujących osób:

 

Brzezińska Oliwia, szkoła podstawowa

Tomowiak Wiktoria, szkoła podstawowa

Żukow Gracjan, szkoła podstawowa

Ciesielska Wiktoria, szkoła podstawowa

Juskowiak Antoni, szkoła podstawowa

Dudek Adrianna, gimnazjum

Pokrywa Paulina, gimnazjum

 

Ponadto spośród wyróżnionych prac Komisja Konkursowa wybrała pracę Oliwii Brzezińskiej na plakat promujący kampanię społeczną w Powiecie Wschowskim pn. „Razem przeciw przemocy”.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Starosta Wschowski.

 

WSZYSTKIM LAUREATOM KONKURSU SERDECZNIE GRATULUJEMY   

                 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3....

Załącznik nr 4....

Informacja dla wykonawców...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.7.2018 z dnia 27.09.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

Informacja..


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3....

Załącznik nr 4....


"DZIEŃ Z RODZINĄ"

w Powiecie Wschowskim

 

W dniu 15 września 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało wydarzenie promujące rodzinną pieczę zastępczą pn. „Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

więcej...


PROGRAM "DOBRY START"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start przekazywane będą wnioskodawcom z adresu poczty elektronicznej: pcprwschowa@o2.pl. Wnioskodawcy, którzy nie podali we wniosku adresu swojej poczty email będą mogli zgłosić się po odbiór informacji do PCPR we Wschowie pokój 310 lub 312. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.6.2018 z dnia 17.07.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Organizacja wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. "Dzień z rodziną" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. "B"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2018r.  na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. "B" dla 6 uczestników projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Adaśko"

ul. Wieniawskiego 10

67-400 Wschowa


KLAUZULA INFORMACYJNA

         dotycząca ochrony danych osobowych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa,     tel. 65/5401758, adres e-mail: pcprwschowa@o2.pl.
2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie jest Pani Kamila Tabiś. Z Inspektorem Ochrony Danych  można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod numerem telefonu: 65 5408955 lub na adres poczty elektronicznej: pcprwschowa@o2.pl
3.
     
Celem zbierania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub realizacja umowy. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności na podstawie następujących przepisów:
a)
     
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 697 ze zm.)
b)     
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
c)
     
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.)
d)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
e)
     
oraz innych przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań określonych dla powiatu.
4.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na warunkach określonych w rozporządzeniu.
5.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez PCPR celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych osobowych wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe, skutkiem tego będzie pozostawienie Pani/Pana sprawy bez rozpatrzenia.
6.
     
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.
7.
     
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.
     
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.
     
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w  ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

PROGRAM "DOBRY START"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przypomina, że od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" w siedzibie PCPR we Wschowie ul. Pl. Kosynierów 1c, pokój 310.

Poniżej wnioski do pobrania:

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START dla osoby usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą

3.Klauzula informacyjna


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. "B"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. "B" dla 6 uczestników projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe....

Formularz oferty....

Oświadczenie....


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.6.2018

Postępowanie na Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. "Dzień z rodziną" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 07.08.2018r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Informacja dla wykonawców...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.5.2018 z dnia 06.07.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania na  Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. "Dzień z rodziną" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.5.2018

Postępowanie na Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. "Dzień z rodziną" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 16.07.2018r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...


POWIATOWA KONFERENCJA

pn. "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY"

 

       W dniu 18.06.2018 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym we Wschowie konferencja pn. "Razem przeciw przemocy", zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, oświaty, policji i sądu.

        Konferencje jest jednym z elementów prowadzonej w 2018 roku pod taką samą nazwą  powiatowej kampanii społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi na rozmiar społecznego problemu, jakim jest przemoc w rodzinie. W ramach kampanii planowane są działania pomocowe dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie  oraz profilaktyczne skierowane w szczególności  do dzieci i młodzieży. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały tematy obrazujące skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego, działalność zespołu interdyscyplinarnego i sposoby prowadzenia profilaktyki na przykładzie gminy Wschowa, a także działalność Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet "BABA" w Zielonej Góry. Uczestnicy konferencji mieli też okazję posłuchać wystąpienia psychologa, który przedstawił portret psychologiczny ofiar przemocy domowej oraz częściej występujący problem dotyczący przemocy rówieśniczej.

           W ramach kampanii społecznej pn. "Razem przeciw przemocy" w czerwcu bieżącego roku ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE!". Ponadto planowane są jeszcze w bieżącym roku m.in. takie działania jak: warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców oraz dzieci i młodzieży dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, spotkania profilaktyczne z młodzieżą nt. stosowania przemocy  przez nieletnich oraz jej skutków w świetle obowiązujących przepisów prawa, okresowe uruchomienie przy PCPR popołudniowych dyżurów stacjonarnych i telefonicznych obsługiwanych przez psychologa, pracownika socjalnego i prawnika,  także szkolenie kadry podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ważnym elementem kampanii będzie też opracowanie i upowszechnienie różnego rodzaju materiałów profilaktycznych m.in. ulotek, plakatów, czy gadżetów.

             Kampania będzie prowadzona przy współpracy służ, instytucji i placówek z terenu powiatu. Zaangażowanie się wielu podmiotów w jej realizację ma pomóc osiągnąć zaplanowane cele i uzyskać wymierne efekty realizowanych działań.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia  29.05.2018r. wybrano:

- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Wschowskiego" firmę:

 

"POL-FARB" Zakład Budowlany Stanisław Elszyn

ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary


RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"  (Dz. U. 2018r., poz 1061) ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 zł będzie przysługiwało raz w roku do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24 roku życia.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych.

Wnioski w sprawie ustalenia świadczenia  będą przyjmowane od rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku drogą tradycyjną (papierową)  w siedzibie PCPR we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c, pokój 310.

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Cichoszewska

 tel. 65-540-17-58/ 65-540-17-59


INFORMACJA O URUCHOMIENIU INFOLINII

PROGRAMU DOBRY START

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 11 czerwca 2018 roku w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiona zostaje dla mieszkańców naszego województwa infolinia Programu Dobry Start.

 

Nr infolinii: 95 7115-500

 

Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 14.00, do 31 sierpnia 2018r.


Konkurs plastyczny

nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza dzieci    i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE".

 

Termin składania prac do 9 lipca 2018r.

 

Prace można składać osobiście w siedzibie PCPR

Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1C

III piętro, pokój 312 lub wysłać drogą pocztową na w/w adres.

 

Konkurs organizowany jest w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. "Razem przeciw przemocy" przy wsparciu MRPIPS w obszarze działań Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z jego regulaminem.

Regulamin konkursu...

Załącznik nr 1 do regulaminu...

Załącznik nr 2 do regulaminu...

Załącznik nr 3 do regulaminu...


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ochrony danych osobowych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wschowie , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 17 58, adres e-mail: pcprwschowa@o2.pl.

2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda ba przetwarzanie danych osobowych.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.4.2018 z dnia 24.05.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą  "Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego".

Zapytanie ofertowe...

Załącznik...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.4.2018

Postępowanie na "Organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 04.06.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2018 z dnia 15.05.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą  "Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2018

Postępowanie na "Organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 23.05.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje,    że w wyniku  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr PCPR.71.1.2.2018 z dnia 27.03.2018r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będących uczestnikami projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Alles Michał Urbanowicz

Zdzisław 8

66-110 Babimost

Informacja...


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będących uczestnikami projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....

Załącznik nr 3....

Załącznik nr 4....

Załącznik nr 5...


KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU PROGRAMU WSPERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2018-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zwraca się z prośbą o konsultacje projektu dokumentu "Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2020"

Projekt Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2020

 Ewentualne uwagi, opinie lub propozycje zmian prosimy o przesyłanie do dnia  22.03.2018 roku na poniższy adres : pcprwschowa@o2.plKONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2018-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zwraca się z prośbą o konsultacje projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024"

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018 - 2024

 Ewentualne uwagi, opinie lub propozycje zmian prosimy o przesyłanie do dnia 19.02.2018 roku na poniższy adres : pcprwschowa@o2.pl


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2018 z dnia 24.01.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informuję, że w dniu 1 lutego 2018r. wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary z ceną brutto: 118.119,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą. Kryterium oceny ofert wskazanym w ogłoszeniu była cena (80%) i doświadczenie (20%).

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2018

Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 31.01.2018r. do godziny 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Informacja dla wykonawców...

Informacja dla wykonawców nr 1...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.1.2018 z dnia 16.01.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2018

Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 23.01.2018r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie...


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

Formularz zgłoszenia...


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

Formularz zgłoszenia...


I WARSZTAT KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY PRAC NAD POWIATOWĄ STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2018-2024

W dniu 20.10.2017r. w Starostwie Powiatowym odbył się warsztat konsultacyjny dot. prac nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018 – 2024. Było to pierwsze spotkanie z trzech zaplanowanych warsztatów. Jego celem była analiza SWOT, tj. przeprowadzenie analizy problemów społecznych w Powiecie Wschowskim. Spotkanie warsztatowe prowadził Pan Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z Wrocławia. W warsztatach wzięli udział
m. in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło przedstawiciele Sądu Rejonowego, ośrodków pomocy społecznej, PCPR, domów dziecka, Policji,  Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie, SOSW, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  oraz Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

  

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie...


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z CYKLU "PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w urzędzie marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych", które odbędzie się 11 października 2017r. w godzinach 10.00-13.00 w Gorzowie Wlkp.

Informacja...

Formularz zgłoszeniowy...ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017r. na usługę opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024 wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c.
ul. Jedności Narodowej 43b
50-260 Wrocław


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.5.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.5.2017 z dnia 08.09.2017r.  na realizację zadania pod nazwą Warsztaty "Rodzic i dziecko" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Centrum Psychologiczno-Rozwojowe "Perspektywa"
Szkolenia-Terapia-Rozwój osobisty
ul.Działkowa 22a
67-400 Wschowa

Informacja o wyborze...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.5.2017

Warsztaty "Rodzic i dziecko" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 8531211-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 18.09.2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.4.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.4.2017 z dnia 09.08.2017r.  na usługę przeprowadzenia "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Inventum Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20a

33-300 Nowy Sącz

Informacja o wyborze...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.4.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 30.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe....

Załączniki do oferty...

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2017 z dnia 28.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną spełniająca warunki udziału w postępowaniu (BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź z ceną brutto 73 057,50 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 46 500 zł netto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 

Unieważnienie...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 07.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe....

Załączniki do oferty...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2017 z dnia 13.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że do dnia 20 lipca 2017r. do godz. 13.00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na składanie ofert, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 20.07.2017r. do godziny 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki do oferty...


II EDYCJA KONKURSU "LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że 5 czerwca 2017r. rozpoczęła się II edycja kampanii społecznej pn. "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego." Organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Szczegóły konkursu...


PROJEKT "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że nadal trwa nabór do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt realizowany jest od  1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2018 roku. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Wschowskiego do podniesienia swoich umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m. im. osoby niepełnosprawne, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze, mogą liczyć na wszechstronne wsparcie społeczne i doradztwo zawodowe.  Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Uczestnika, biorąc pod uwagę sytuację rynku pracy. Nad realizacją założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Podopieczni będą  mogli liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:  

- poradnictwo specjalistyczne,

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne,

- warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy,

- kursy zawodowe,

-wyjazdy integracyjne,

- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w siedzibie w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 310, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Więcej informacji pod numerem  telefonu 65 540 17 59.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta rekrutacyjna...


Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2017r. wybrano:
-na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Wschowskiego" firmę:

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych
"TECUM" Mateusz Sobczak
ul. Hugona Kołłątaja 15a/9, 67-200 Głogów


Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę ale też pokonywać trud rozwiązywania problemów dnia codziennego, to wielka misja. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki, to jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi, którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Pogotowia Rodzinne otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do siedziby tut. Centrum wszystkie zainteresowane osoby, które są chętne aby zostać rodziną zastępczą. Pracownicy PCPR we Wschowie służą pomocą i radą.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w dowód szacunku i uznania, pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym serdeczne podziękowania za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą swoich  podopiecznych.
Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów opiekuńczo - wychowawczych, wzajemnego zrozumienia, cierpliwości, oraz uśmiechu na twarzy swoich bliskich i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Kierownik
oraz
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2015r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego".

Zapytanie ofertowe...

Załącznik ...


ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na usługę Asystenta Rodziny dla uczestników projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....


LUBUSKA AKADEMIA SZKOLEŃ-DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje projekt szkoleniowy "Lubuska Akademia Szkoleń-poznaj ICT i języki obce (www.las.interit.eu), finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do mieszkańców województw lubuskiego. Oferujemy szkolenia językowe (j.angielski, j.niemiecki, j. francuski) oraz szkolenia komputerowe (podstawowe i zaawansowane) dla Lubuszan w wieku 25-64 lata. Do projektu kwalifikujemy osoby z maksymalnie wykształceniem średnim. Wyjątek mogą stanowić osoby 50+, które mogą posiadać wykształcenie na poziomie policealnym lub wyższym, jednak pierwszeństwo udziału posiadają i tak osoby z wykształceniem max. średnim. Szkolenia są dofinansowane aż do 90%ze środków projektu, a osobom bezrobotnym oferujemy szkolenia całkowicie bezpłatnie. W zależności od języka wpłata w wysokości 10% wartości szkolenia wynosi od 166,00 zł do 174,00 zł. Kursy językowe obejmują 60 godzin szkolenia, materiały i podręczniki, egzamin oraz certyfikat o zasięgu europejskim.

Kontakt:
Maciej Prządka m.przadka@opzl.pl
Bernadetta Holak b.holak@opzl.pl
tel. 68 327 18 81


INFORMACJA O SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje o szkoleniach organizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczących aktualnie ogłoszonych i planowanych naborów wniosków.

Informacja o szkoleniach...

Agenda Wschowa...


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie....więcej


 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26lutego 2017r. " Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

W związku z powyższym w wyżej wymienionych dniach w godz. 7.30-15.30 w Prokuraturze rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarska 11, dyżur związany z trwającym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw pełnić będzie Asesor Katarzyna Frymus. Informacje będą udzielane także pod numerem telefonu
65 540-79-94

 


RADA POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYJĘŁA "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2017-2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016r Rada Powiatu Wschowskiego przyjęła do realizacji "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020" oraz "Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020"

Głównymi założeniami powyższych programów jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego.

Program Przeciwdziałania....

Program profilaktyczny...

 


SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Dnia 13.12.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało w siedzibie Starostwa Powiatowego szkolenie pt. "Zrozumieć nastolatka. O trudnej sztuce bycia rodzicem zastępczym dziecka w wieku dojrzewania". Szkolenie to było skierowane do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wschowskiego i miało na celu pokazanie zagrożeń dla dziecka dorastającego, oraz dostrzegania buntu młodzieńczego jak również formy otrzymywania wsparcia i pomocy. Zajęcia były prowadzone przez mediatora i terapeutę Ośrodka Metero w Kościanie Panią Joannę Marciniak. Szkolenie miało charakter warsztatowy w formie wykładu, prezentacji i dyskusji z wykorzystaniem pracy w grupach. W szkoleniu wzięło udział 19 osób.

 


KONSULTACJE PROGRAMÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zwraca się z prośbą o konsultacje dwóch projektów:

1) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020,

2) Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020,

i przesłanie opinii, propozycji zmian na poniższy adres:

pcprwschowa@o2.pl

do dnia 12.12.2016r. do godziny 12.00

Załączniki:

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów PCPR wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na lata 2016-2018 przewiduje się wyłącznie proces aktywizacji społecznej i zawodowej co najmniej 120 osób z terenu powiatu Wschowskiego należących do grup:

- osoby niepełnosprawne

- wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub
  opuszczający pieczę zastępczą

- wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
  opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny zastępcze.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:

- poradnictwo specjalistyczne

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

- zajęcia kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji
  edukacyjnych

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i
  zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie na realizację projektu otrzymało ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 1 106 108,82 zł. Całkowita wartości projektu wynosi 1 301 304,49 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 309, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub kontakt telefoniczny pod numerem 65 540 17 59


SZKOLENIE KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU WSCHOWSKIEGO

W dniu 04 października 2016r. odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wschowie szkolenie nt. " Sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej", służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej. w szkoleniu wzięły udział 33 osoby-przedstawiciele jednostek i placówek działających w obszarze pomocy społecznej na terenie Powiatu Wschowskiego. Szkolenie było prowadzone przez kadrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tj. negocjatora policyjnego i funkcjonariusza wydziału prewencji oraz psychologa z ramienia PCPR. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń.


SUKCESY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WSCHOWIE

Uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie Pan Janusz Ordon zdobył I miejsce w konkursie PFRON "Sztuka Osób Niepełnosprawnych" w kategorii malarstwo i witraż. Nagrodzona praca nosi tytuł "Życie jest muzyką" i została wykonana techniką: malowanie na jedwabiu.
Konkurs odbył się po raz XIV i był skierowany do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Do Oddziału Lubuskiego PFRON wpłynęło 59 prac z czterech kategorii: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja.

Kolejnym sukcesem uczestników WTZ było zdobycie III miejsca w Turnieju Piłki Nożnej dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej z województwa lubuskiego w Wiechlicach.
W dniach 08-09.09.2016r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie brali udział w cyklicznej imprezie integracyjno-sportowej w Wiechlicach organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Główną konkurencją spartakiady był Turniej Piłki Nożnej rozgrywany systemem pucharowym. Nasz warsztat reprezentowali: Elżbieta Biała, Janusz Ordon, Sebastian Tomczak, Paweł Dobies, Ireneusz Zjawiński, Marcin Trybel. Drużyna naszego Warsztatu zajęła w turnieju III miejsce.


Drugiego dnia odbył się konkurs malowania twarzy, w którym ekipa WTZ Wschowa w składzie: Elżbieta Biała, Paweł Dobies oraz Janusz Ordon zajęła również III miejsce.


ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie został rozstrzygnięty z powodu nie spełnienia przez kandydatów niezbędnych wymagań formalnych określonych w naborze.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego" wybrano następującego wykonawcę:

"POL-FARB"

Zakład Budowlany Stanisław Elszyn

ul. Mickiewicza 8, Żary

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłosił w dniu 14.07.2016r.  nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Oferty można składać do dnia 25.07.2016r. do godziny 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie o naborze....

Kwestionariusz osobowy....


OGŁOSZENIE O NABORZE DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2015r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego"

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania


PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - 11 CZERWCA 2016

W dniu 11 czerwca 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik odbył się na Stanicy Harcerskiej w Lginiu. Uczestnikami imprezy były rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Wschowskiego. W trakcie imprezy odbywały się liczne zabawy integracyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, konkurencje i zawody sportowe dla starszych oraz młodszych dzieci, których wodzirejem był Pan Grzegorz Krawczyk. Było bardzo wesoło, a na twarzach dzieci gościł promienny uśmiech. Każdy z uczestników mógł liczyć też na smaczny posiłek. Nie zabrakło również ciekawych nagród i upominków. Ponadto podczas Pikniku rozstrzygnięto konkurs na "Radosne muffiny" oraz wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego "Rodzina z moich marzeń"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy wsparli organizację Pikniku

Piekarnia Wacław Gierczak

Marino sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe Wschowa

Usługi Dachowe Piotr Czyczyk

Tartak Grębocice Krzysztof Ślufarski

Dekarstwo Blacharstwo Sylwester Krakowiak

Transport Krajowy i Zagraniczny Andrzej Kozłowski

Zakład Instalacyjny Andrzej Czyczyk

Osobne podziękowania kierujemy do Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wschowie za umożliwienie zorganizowania Pikniku na Stanicy Harcerskiej w Lginiu.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych za pomoc przy organizacji Pikniku.

Kolejne podziękowania kierujemy do harcerzy za okazaną pomoc przy obsłudze imprezy.

 

  

 

 

 


PIKNIK Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - LGIŃ - STANICA HARCERSKA, 11 CZERWIEC 2016R. GODZ. 12.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Wschowskiego na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Stanicy Harcerskiej w Lginiu.
Każdemu uczestnikowi Pikniku zapewniamy smaczny posiłek oraz gwarantujemy wspaniałą zabawę.


KONKURS PT. "RADOSNE MUFFINY"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza serdecznie wszystkie rodziny zastępcze do udziału w konkursie pt. "RADOSNE MUFFINY". Warunkiem udziału jest upieczenie 5 słodkich muffinek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 czerwca 2016r. na Stanicy Harcerskiej w Lginiu w trakcie Pikniku dla rodzin zastępczych organizowanego z okazji obchodów w Powiecie Wschowskim Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Na laureatów czekają ciekawe nagrody.

Regulamin konkursu


Zarządzenie Nr 303/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

Zarządzenie 1

Zarządzenie 2


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza z okazji odchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz wychowanków domów dziecka z terenu powiatu Wschowskiego pt. "Rodzina z moich marzeń". Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 6 czerwca 2016r. Prace należy składać w PCPR we Wschowie w pokoju nr 312 lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do PCPR). Prosimy uczestników o wcześniejsze zapoznanie z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu


DODATEK WYCHOWAWCZY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195 ), rodzinom zastępczym , zgodnie z art 80 ust. 1a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.), na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. 500 złotych, zwany dodatkiem wychowawczym.

Dodatek wychowawczy udzielany będzie na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego rodziny zastępcze składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmiany w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Wniosek, o przyznanie dodatku wychowawczego rodziny zastępcze mogą składać od 1 kwietnia 2016r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, piętro III, pokój 310.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia 2016r.). Natomiast w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, dodatek będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 KWIETNIA 2016R. W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE, UL. PL. KOSYNIERÓW 1C, 67-400 WSCHOWA, PIĘTRO III POKÓJ 310.

Więcej informacji: Agnieszka Glapa - pracownik socjalny,            tel.65 540 17 58


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - NABÓR WNIOSKÓW 2016

Informujemy, że z dniem 01.03.2016 można składać wnioski dotyczące programu "Aktywny samorząd". Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Aktywny samorząd"


STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - NABÓR WNIOSKÓW 2016

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale oraz na stronie          www.dla-dzieci.spes.org.pl

Załącznik...

 

 


Informujemy, że od 4 stycznia 2010 r.

zmianie ulegają godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 7:00 - 14:00


 

 

 
Zobacz