Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - EFS RPO 2014-2020
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Aktualności


KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2018-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zwraca się z prośbą o konsultacje projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024"

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018 - 2024

 Ewentualne uwagi, opinie lub propozycje zmian prosimy o przesyłanie do dnia 19.02.2018 roku na poniższy adres : pcprwschowa@o2.pl


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2018 z dnia 24.01.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informuję, że w dniu 1 lutego 2018r. wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary z ceną brutto: 118.119,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą. Kryterium oceny ofert wskazanym w ogłoszeniu była cena (80%) i doświadczenie (20%).

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2018

Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 31.01.2018r. do godziny 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Informacja dla wykonawców...

Informacja dla wykonawców nr 1...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.1.2018 z dnia 16.01.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Informacja...


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2018

Warsztaty wyjazdowe "Osobisty Program Sukcesu" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 23.01.2018r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie...


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

Formularz zgłoszenia...


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

Formularz zgłoszenia...


I WARSZTAT KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY PRAC NAD POWIATOWĄ STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2018-2024

W dniu 20.10.2017r. w Starostwie Powiatowym odbył się warsztat konsultacyjny dot. prac nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018 – 2024. Było to pierwsze spotkanie z trzech zaplanowanych warsztatów. Jego celem była analiza SWOT, tj. przeprowadzenie analizy problemów społecznych w Powiecie Wschowskim. Spotkanie warsztatowe prowadził Pan Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z Wrocławia. W warsztatach wzięli udział
m. in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło przedstawiciele Sądu Rejonowego, ośrodków pomocy społecznej, PCPR, domów dziecka, Policji,  Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie, SOSW, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  oraz Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

  

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie...


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z CYKLU "PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w urzędzie marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych", które odbędzie się 11 października 2017r. w godzinach 10.00-13.00 w Gorzowie Wlkp.

Informacja...

Formularz zgłoszeniowy...ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017r. na usługę opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024 wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c.
ul. Jedności Narodowej 43b
50-260 Wrocław


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.5.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.5.2017 z dnia 08.09.2017r.  na realizację zadania pod nazwą Warsztaty "Rodzic i dziecko" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Centrum Psychologiczno-Rozwojowe "Perspektywa"
Szkolenia-Terapia-Rozwój osobisty
ul.Działkowa 22a
67-400 Wschowa

Informacja o wyborze...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2024.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.5.2017

Warsztaty "Rodzic i dziecko" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 8531211-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 18.09.2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.4.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.4.2017 z dnia 09.08.2017r.  na usługę przeprowadzenia "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Inventum Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20a

33-300 Nowy Sącz

Informacja o wyborze...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.4.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 30.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe....

Załączniki do oferty...

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2017 z dnia 28.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną spełniająca warunki udziału w postępowaniu (BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź z ceną brutto 73 057,50 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 46 500 zł netto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 

Unieważnienie...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 07.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe....

Załączniki do oferty...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2017 z dnia 13.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą "Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że do dnia 20 lipca 2017r. do godz. 13.00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na składanie ofert, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2017

"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" w ramach projektu "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 20.07.2017r. do godziny 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki do oferty...


II EDYCJA KONKURSU "LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że 5 czerwca 2017r. rozpoczęła się II edycja kampanii społecznej pn. "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego." Organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Szczegóły konkursu...


PROJEKT "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że nadal trwa nabór do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt realizowany jest od  1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2018 roku. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Wschowskiego do podniesienia swoich umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m. im. osoby niepełnosprawne, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze, mogą liczyć na wszechstronne wsparcie społeczne i doradztwo zawodowe.  Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Uczestnika, biorąc pod uwagę sytuację rynku pracy. Nad realizacją założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Podopieczni będą  mogli liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:  

- poradnictwo specjalistyczne,

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne,

- warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy,

- kursy zawodowe,

-wyjazdy integracyjne,

- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w siedzibie w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 310, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Więcej informacji pod numerem  telefonu 65 540 17 59.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta rekrutacyjna...


Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2017r. wybrano:
-na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Wschowskiego" firmę:

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych
"TECUM" Mateusz Sobczak
ul. Hugona Kołłątaja 15a/9, 67-200 Głogów


Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę ale też pokonywać trud rozwiązywania problemów dnia codziennego, to wielka misja. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki, to jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi, którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Pogotowia Rodzinne otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do siedziby tut. Centrum wszystkie zainteresowane osoby, które są chętne aby zostać rodziną zastępczą. Pracownicy PCPR we Wschowie służą pomocą i radą.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w dowód szacunku i uznania, pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym serdeczne podziękowania za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą swoich  podopiecznych.
Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów opiekuńczo - wychowawczych, wzajemnego zrozumienia, cierpliwości, oraz uśmiechu na twarzy swoich bliskich i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Kierownik
oraz
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2015r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego".

Zapytanie ofertowe...

Załącznik ...


ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na usługę Asystenta Rodziny dla uczestników projektu  pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe...

Załącznik nr 1....

Załącznik nr 2....


LUBUSKA AKADEMIA SZKOLEŃ-DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje projekt szkoleniowy "Lubuska Akademia Szkoleń-poznaj ICT i języki obce (www.las.interit.eu), finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do mieszkańców województw lubuskiego. Oferujemy szkolenia językowe (j.angielski, j.niemiecki, j. francuski) oraz szkolenia komputerowe (podstawowe i zaawansowane) dla Lubuszan w wieku 25-64 lata. Do projektu kwalifikujemy osoby z maksymalnie wykształceniem średnim. Wyjątek mogą stanowić osoby 50+, które mogą posiadać wykształcenie na poziomie policealnym lub wyższym, jednak pierwszeństwo udziału posiadają i tak osoby z wykształceniem max. średnim. Szkolenia są dofinansowane aż do 90%ze środków projektu, a osobom bezrobotnym oferujemy szkolenia całkowicie bezpłatnie. W zależności od języka wpłata w wysokości 10% wartości szkolenia wynosi od 166,00 zł do 174,00 zł. Kursy językowe obejmują 60 godzin szkolenia, materiały i podręczniki, egzamin oraz certyfikat o zasięgu europejskim.

Kontakt:
Maciej Prządka m.przadka@opzl.pl
Bernadetta Holak b.holak@opzl.pl
tel. 68 327 18 81


INFORMACJA O SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje o szkoleniach organizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczących aktualnie ogłoszonych i planowanych naborów wniosków.

Informacja o szkoleniach...

Agenda Wschowa...


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie....więcej


 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Powiatowe Centrum Pomocy we Wschowie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26lutego 2017r. " Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

W związku z powyższym w wyżej wymienionych dniach w godz. 7.30-15.30 w Prokuraturze rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarska 11, dyżur związany z trwającym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw pełnić będzie Asesor Katarzyna Frymus. Informacje będą udzielane także pod numerem telefonu
65 540-79-94

 


RADA POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYJĘŁA "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2017-2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016r Rada Powiatu Wschowskiego przyjęła do realizacji "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020" oraz "Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020"

Głównymi założeniami powyższych programów jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego.

Program Przeciwdziałania....

Program profilaktyczny...

 


SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Dnia 13.12.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało w siedzibie Starostwa Powiatowego szkolenie pt. "Zrozumieć nastolatka. O trudnej sztuce bycia rodzicem zastępczym dziecka w wieku dojrzewania". Szkolenie to było skierowane do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wschowskiego i miało na celu pokazanie zagrożeń dla dziecka dorastającego, oraz dostrzegania buntu młodzieńczego jak również formy otrzymywania wsparcia i pomocy. Zajęcia były prowadzone przez mediatora i terapeutę Ośrodka Metero w Kościanie Panią Joannę Marciniak. Szkolenie miało charakter warsztatowy w formie wykładu, prezentacji i dyskusji z wykorzystaniem pracy w grupach. W szkoleniu wzięło udział 19 osób.

 


KONSULTACJE PROGRAMÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zwraca się z prośbą o konsultacje dwóch projektów:

1) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020,

2) Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020,

i przesłanie opinii, propozycji zmian na poniższy adres:

pcprwschowa@o2.pl

do dnia 12.12.2016r. do godziny 12.00

Załączniki:

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów PCPR wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na lata 2016-2018 przewiduje się wyłącznie proces aktywizacji społecznej i zawodowej co najmniej 120 osób z terenu powiatu Wschowskiego należących do grup:

- osoby niepełnosprawne

- wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub
  opuszczający pieczę zastępczą

- wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
  opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny zastępcze.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:

- poradnictwo specjalistyczne

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

- zajęcia kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji
  edukacyjnych

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i
  zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie na realizację projektu otrzymało ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 1 106 108,82 zł. Całkowita wartości projektu wynosi 1 301 304,49 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 309, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub kontakt telefoniczny pod numerem 65 540 17 59


SZKOLENIE KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU WSCHOWSKIEGO

W dniu 04 października 2016r. odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wschowie szkolenie nt. " Sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej", służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej. w szkoleniu wzięły udział 33 osoby-przedstawiciele jednostek i placówek działających w obszarze pomocy społecznej na terenie Powiatu Wschowskiego. Szkolenie było prowadzone przez kadrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tj. negocjatora policyjnego i funkcjonariusza wydziału prewencji oraz psychologa z ramienia PCPR. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń.


SUKCESY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WSCHOWIE

Uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie Pan Janusz Ordon zdobył I miejsce w konkursie PFRON "Sztuka Osób Niepełnosprawnych" w kategorii malarstwo i witraż. Nagrodzona praca nosi tytuł "Życie jest muzyką" i została wykonana techniką: malowanie na jedwabiu.
Konkurs odbył się po raz XIV i był skierowany do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Do Oddziału Lubuskiego PFRON wpłynęło 59 prac z czterech kategorii: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja.

Kolejnym sukcesem uczestników WTZ było zdobycie III miejsca w Turnieju Piłki Nożnej dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej z województwa lubuskiego w Wiechlicach.
W dniach 08-09.09.2016r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie brali udział w cyklicznej imprezie integracyjno-sportowej w Wiechlicach organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Główną konkurencją spartakiady był Turniej Piłki Nożnej rozgrywany systemem pucharowym. Nasz warsztat reprezentowali: Elżbieta Biała, Janusz Ordon, Sebastian Tomczak, Paweł Dobies, Ireneusz Zjawiński, Marcin Trybel. Drużyna naszego Warsztatu zajęła w turnieju III miejsce.


Drugiego dnia odbył się konkurs malowania twarzy, w którym ekipa WTZ Wschowa w składzie: Elżbieta Biała, Paweł Dobies oraz Janusz Ordon zajęła również III miejsce.


ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie został rozstrzygnięty z powodu nie spełnienia przez kandydatów niezbędnych wymagań formalnych określonych w naborze.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego" wybrano następującego wykonawcę:

"POL-FARB"

Zakład Budowlany Stanisław Elszyn

ul. Mickiewicza 8, Żary

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłosił w dniu 14.07.2016r.  nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Oferty można składać do dnia 25.07.2016r. do godziny 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Ogłoszenie o naborze....

Kwestionariusz osobowy....


OGŁOSZENIE O NABORZE DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2015r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego"

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania


PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - 11 CZERWCA 2016

W dniu 11 czerwca 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik odbył się na Stanicy Harcerskiej w Lginiu. Uczestnikami imprezy były rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Wschowskiego. W trakcie imprezy odbywały się liczne zabawy integracyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, konkurencje i zawody sportowe dla starszych oraz młodszych dzieci, których wodzirejem był Pan Grzegorz Krawczyk. Było bardzo wesoło, a na twarzach dzieci gościł promienny uśmiech. Każdy z uczestników mógł liczyć też na smaczny posiłek. Nie zabrakło również ciekawych nagród i upominków. Ponadto podczas Pikniku rozstrzygnięto konkurs na "Radosne muffiny" oraz wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego "Rodzina z moich marzeń"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy wsparli organizację Pikniku

Piekarnia Wacław Gierczak

Marino sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe Wschowa

Usługi Dachowe Piotr Czyczyk

Tartak Grębocice Krzysztof Ślufarski

Dekarstwo Blacharstwo Sylwester Krakowiak

Transport Krajowy i Zagraniczny Andrzej Kozłowski

Zakład Instalacyjny Andrzej Czyczyk

Osobne podziękowania kierujemy do Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wschowie za umożliwienie zorganizowania Pikniku na Stanicy Harcerskiej w Lginiu.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych za pomoc przy organizacji Pikniku.

Kolejne podziękowania kierujemy do harcerzy za okazaną pomoc przy obsłudze imprezy.

 

  

 

 

 


PIKNIK Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - LGIŃ - STANICA HARCERSKA, 11 CZERWIEC 2016R. GODZ. 12.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Wschowskiego na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Stanicy Harcerskiej w Lginiu.
Każdemu uczestnikowi Pikniku zapewniamy smaczny posiłek oraz gwarantujemy wspaniałą zabawę.


KONKURS PT. "RADOSNE MUFFINY"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza serdecznie wszystkie rodziny zastępcze do udziału w konkursie pt. "RADOSNE MUFFINY". Warunkiem udziału jest upieczenie 5 słodkich muffinek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 czerwca 2016r. na Stanicy Harcerskiej w Lginiu w trakcie Pikniku dla rodzin zastępczych organizowanego z okazji obchodów w Powiecie Wschowskim Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Na laureatów czekają ciekawe nagrody.

Regulamin konkursu


Zarządzenie Nr 303/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

Zarządzenie 1

Zarządzenie 2


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza z okazji odchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz wychowanków domów dziecka z terenu powiatu Wschowskiego pt. "Rodzina z moich marzeń". Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 6 czerwca 2016r. Prace należy składać w PCPR we Wschowie w pokoju nr 312 lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do PCPR). Prosimy uczestników o wcześniejsze zapoznanie z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu


DODATEK WYCHOWAWCZY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195 ), rodzinom zastępczym , zgodnie z art 80 ust. 1a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.), na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. 500 złotych, zwany dodatkiem wychowawczym.

Dodatek wychowawczy udzielany będzie na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego rodziny zastępcze składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmiany w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Wniosek, o przyznanie dodatku wychowawczego rodziny zastępcze mogą składać od 1 kwietnia 2016r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, piętro III, pokój 310.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia 2016r.). Natomiast w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, dodatek będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 KWIETNIA 2016R. W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE, UL. PL. KOSYNIERÓW 1C, 67-400 WSCHOWA, PIĘTRO III POKÓJ 310.

Więcej informacji: Agnieszka Glapa - pracownik socjalny,            tel.65 540 17 58


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - NABÓR WNIOSKÓW 2016

Informujemy, że z dniem 01.03.2016 można składać wnioski dotyczące programu "Aktywny samorząd". Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Aktywny samorząd"


STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - NABÓR WNIOSKÓW 2016

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale oraz na stronie          www.dla-dzieci.spes.org.pl

Załącznik...

 

 


Informujemy, że od 4 stycznia 2010 r.

zmianie ulegają godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 7:00 - 14:00


 

 

 
Zobacz