Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS RPO 2016
Harmonogram działań - EFS RPO 2016
Aktualności - EFS RPO 2016
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Aktualności-EFS

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

 


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z III GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

23 stycznia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 WARSZTATY „RODZIC I DZIECKO”

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach „Rodzic i dziecko”. Celem warsztatów dla rodziców zastępczych jest ukształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzinnych i kompetencji wychowawczych, a także wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi. Z kolei zajęcia warsztatowe dla dzieci obejmują podniesienie samooceny oraz budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Podczas warsztatów rodzice zastępczy i dzieci biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. W trakcie warsztatów wyjazdowych rodziny zastępcze z dziećmi mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, muzeum, sale zabaw, zoo.


WARSZTATY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach reintegracji i rozwoju osobistego. Celem warsztatów jest przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez podniesienie samooceny, dążenie do samodzielności i niezależności oraz wskazanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej. W ramach warsztatów Uczestnicy biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. Podczas warsztatów wyjazdowych Uczestnicy mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, basen, teatr, muzeum.

 


II WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

 W dniach 20-22 października br. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" ,, uczestniczyli w kolejnym wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Celem warsztatów było przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych.


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z II GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

14 września 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 


PRAWO JAZDY KAT. "B" JAKO ELEMENT WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO KLIENTÓW PCPR

9 Uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozpoczęło udział w kursie prawa jazdy kat. "B". Kurs jest jednym z działań projektowych o charakterze społecznym.


I WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

W dniach 9-11 czerwca br. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, uczestniczyli w wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Uczestnicy w małych grupach warsztatowych brali aktywny udział w zajęciach oraz działaniach integracyjnych.

 


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR we Wschowie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Koordynator projektu podczas spotkania omówił główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji działań projektowych. w spotkaniu wzięło udział 30 osób.

 

 

 
Zobacz