zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 AKTUALNOŚCI

 RODZINY ZASTĘPCZE

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 PLACÓWKI

 WTZ

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 OGŁOSZENIA

 PRAWO

 LINKI

 KONTAKT


CENTRUM  INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

"SPOTKANIE NAJTRUDNIEJSZEGO DOŚWIADCZENIA Z NAJWIĘKSZĄ NADZIEJĄ"

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest formułowanie i wdrażanie programu odpowiadającego potrzebom środowiska osób z problemem onkologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem amazonek po operacji raka piersi.
Stowarzyszenie prowadzi działalność informatyczną, doradczą i interwencyjną  z uwzględnieniem NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH, POLSKIEJ UNII ONKOLOGII "RAZEM POKONAMY RAKA", "AMAZONKI NADZIEJĄ CHORYCH NA RAKA", "NA RATUNEK".
Amazonki jako pierwsze w Gminie i Powiecie opracowały rehabilitację psycho-fizyczną dającą bardzo dobre rezultaty wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom, która przyczyniła się do aktywności życiowej, zawodowej i społecznej mianowicie:

- rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, edukacja w profilaktyce
  przeciwobrzękowej, zapobieganie zastojowi chłonki, prawidłowym
  postępowaniu w życiu codziennym,
- hydrokinezoterapia - ćwiczenia w wodzie,
- korygowanie wad postawy niekorzystnego następstwa zabiegu.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu:

środa w godzinach - 17 - 19
piątek w godzinach - 17 - 19

W Klubie odbywa się masaż limfatyczny dla kobiet po operacji raka piersi, gimnastyka, psychoterapia, muzykoterapia, itp.

Serdecznie zapraszamy osoby nie tylko po operacji raka piersi, ale również osoby pragnące uzyskać porad dotyczących raka piersi.

Prezes Stowarzyszenia
Janina Kantorska