zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 AKTUALNOŚCI

 RODZINY ZASTĘPCZE

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 PLACÓWKI

 WTZ

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 OGŁOSZENIA

 PRAWO

 LINKI

 KONTAKT


CENTRUM  INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

 

 

 

Od dnia 20.04.2007r.,  w Klubie Seniora we Wschowie rozpoczęło swą działalność Koło Polskiego Związku Niewidomych, które dotychczas mieściło się w Nowej Soli.
W Kole zrzeszonych jest 67 członków w tym 8 dzieci i 11 podopiecznych.
Podstawowym zadaniem Koła jest szeroko idąca pomoc osobom niewidomym lub niedowidzącym. Członkowie Koła znają problemy osób dotkniętych tą dysfunkcją, wiedzą że osoba niewidoma lub niedowidząca niechętnie wychodzi z domu, mieszkania - boi się otoczenia. Dlatego też ich pomoc ma na celu przezwyciężenie tej uciążliwości.
 
Koło organizuje :

- turnusy rehabilitacyjne dla ociemniałych i słabo widzących,
- naukę w poruszaniu się przestrzennym z białą laską,
- porady psychologiczne,
 - wycieczki krajoznawcze np. nad morze,
 - spotkania z wymianą doświadczeń,
- dzieciom - pomoc w doborze szkoły,
- pomoc w załatwieniu sprzętu niezbędnego dla niewidomych
  (czytniki cieczy, igły, zegarki mówiące, laski, itp.),
- paczki dla dzieci i spotkanie z Mikołajem.

Do Koła Polskiego Związku Niewidomych może wstąpić osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, której przyczyną jest dysfunkcja narządu wzroku.

Zapraszamy w każdy czwartek w godz. 11.00 - 15.00

Przewodnicząca Koła PZN
Maria Kasprzak