zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 TURNUSY REHABILITACYJNE

 LIKWIDACJA BARIER

 ŚRODKI POMOCNICZE

 REHABILITACJA ZAWODOWA

 ULGI I UPRAWNIENIA

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 WNIOSKI  

 AKTY PRAWNE


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA 

 

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych

O dofinansowanie barier w komunikowaniu się

 O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O wydanie orzeczenia o stopniu niepełnoprawności

O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia

O wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

O wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej ( dla osób poniżej 16 roku życia)

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych