zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 TURNUSY REHABILITACYJNE

 LIKWIDACJA BARIER

 ŚRODKI POMOCNICZE

 REHABILITACJA ZAWODOWA

 ULGI I UPRAWNIENIA

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 WNIOSKI  

 AKTY PRAWNE


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z możliwościami i jeśli to możliwe, kwalifikacjami zawodowymi.
   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zwykłym środowisku pracy przyczynia się do do ich samorealizacji. Praca zawodowa zapewnia samodzielność społeczną i niezależność ekonomiczną osoby niepełnosprawnej, przyczynia się do procesu integracji i jest najwyższym kryterium rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rozwiązania przewidziane w ustawie w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane są do:

- osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu,
- osób zatrudnionych,
- osób prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne,
- pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od dnia 01.01.2008r. realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.